32 numer Dragonia Magazine wydany.

W numerze m.in.:

  • XtremeOS 3.1 – jeszcze Mandriva czy już Xtreme?
  • Relacja z pierwszego zlotu redakcji Dragonii
  • Naturalnie w Gimpie – symulowanie tradycyjnych technik malarskich
  • Opera Unite
  • SUSE Linux w szkole
  • Życiowe programowanie w Perlu – część 2
  • oraz dwa konkursy z ciekawymi nagrodami

Nowy numer można pobrać tutaj.

źródło: dragonia.pl

Bootsplash w dystrybucji Slackware.

Potrzebne materiały:

– źródła kernela (najlepiej najnowsze z kernel.org)
– patch na kernela bootsplash
– paczka bootsplash dla slackware
– them bootsplasha

Na początek ściągamy źródła kernela do katalogu /usr/src (wszystko wykonujemy z roota)

cd /usr/src
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.30.5.tar.bz2

teraz razpakowujemy kernela, linkujemy i patchujemy:

tar -xjvf linux-2.6.30.5.tar.bz2
rm linux
ln -s /usr/src/linux-2.6.30.5 /usr/src/linux
cd linux
wget http://klodzko.linux.pl/bootsplash-3.1.8-2.6.diff
patch -p1 < bootsplash-3.1.8-2.6.diff

następnie wydajemy kolejne polecenia

zcat /proc/config.gz > /usr/src/linux/.config

teraz trzeba włączyć bootsplasha w kernelu, w tym celu wydajemy polecenie
make menuconfig, wyszukujemy i włączmy opcje:

Device Drivers –>
Block devices –>
<*> RAM block device support

Device Drivers –>
Graphics support –>
Bootsplash configuration —>
[*] Bootup splash screen

Device Drivers –>
Graphics support —>
{*} Support for frame buffer devices —>
[*] VESA VGA graphics support

Device Drivers –>
Graphics support –>
Console display driver support –>
{*} Framebuffer Console support

zapisujemy i wychodzimy z konfiguratora.

Kolejnym krokiem jest przekompilowanie kernela w tym celu wydajemy
następujące polecenia:

make
make modules_install
make bzImage
make install

i tworzymy nowe nagłówki kernela

make headers_check
make headers_install INSTALL_HDR_PATH=/usr/include

Gdy już mamy skompilowanego kernela czas wźiąć się za bootsplasha.
Pobieramy paczkę z linuxpackages.net i instalujemy.

wget http://linuxpackages.telecoms.bg/Slackware-12.0/Console/Bootsplash/bootsplash-12.0-i486-1kta.tgz
installpkg bootsplash-12.0-i486-1kta.tgz

Kolejnym krokiem jest pobranie thema bootsplasha (np. z kde-look.org)

cd /etc/bootspalsh/themes/
wget http://kde-look.org/CONTENT/content-files/96209-dilus.tar.gz
tar -xzvf 96209-dilus.tar.gz

teraz tworzymy plik initrd poleceniem:

splash -s -f /etc/bootsplash/themes/dilus/config/bootsplash-1024×768.cfg >> /boot/dilus.initrd

dodajemy do pliku /etc/lilo.conf wpis initrd=/boot/dilus.initrd
poniżej przykład:

image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda1
initrd=/boot/dilus.initrd
label = Slackware
read-only

teraz tylko przeładowanie lilo poleceniem lilo -v, restart systemu i gotowe.

patch bootsplash na kernela z gałęzi 2.6.31.* ( bootsplash-2.6.31.diff ) dostępny tutaj

Autor: Krzysztof Wnuk

Partycja swap w pliku.

Na początek należy stworzyć plik który będzie służył jako swap
(w przykładzie swap ma 128MB wielkości)
i go włączyć, z roota wykonujemy następujące polecenia:

dd if=/dev/zero of=/mnt/swap bs=1024 count=131072
mkswap /mnt/swap 131072
swapon /mnt/swap

Teraz pozostaje dopisanie nowego swapa do pliku /etc/fstab i gotowe.

/mnt/swap           swap         swap          defaults          0     0

Autor: Krzysztof Wnuk

Obsługa vhostów apache w slackware.

Edycja pliku /etc/httpd/httpd.conf

Odnależć i usunąć znak komentarza z wpisu

#Include /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf

następnie należy przejść do katalogu /etc/httpd/extra/ i usunąć zawartość pliku httpd-vhosts.conf

cd /etc/httpd/extra/
echo „” > httpd-vhosts.conf

teraz do tego pliku wpisujemy następującą treść:

NameVirtualHost xx.xx.xxx.xx:80

<VirtualHost xx.xx.xxx.xx:80>
    ServerAdmin admin@twojadomena.pl
    ServerName twojadomena.pl
    DocumentRoot /home/user/public_html/
    HostnameLookups Off
    UseCanonicalName Off
    ServerSignature On
    <Directory „/home/user/public_html„>
        Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

* za xx.xx.xxx.xx należy podstawić IP swojego serwera.
* za /home/user/public_html/ należy podstawić ścieżkę do katalogu na który ma być kierowana domena.

Zapisujemy plik i zamykamy, teraz pozostaje tylko wydanie polecenia apachectl -S
i restart apache apachectl -k restart.

Autor: Krzysztof Wnuk

Slackware 13.0 i Slackware64 13.0 wydany.

slackware_ambigram_logoPatrick Volkerding, opiekun najstarszej obecnie rozwijanej dystrybucji Slackware ogłosił wydanie kolejnej wersji oznaczonej numerem 13.0.

Wersja ta wnosi do dystrybucji dwie duże nowości, jakimi są:

* oficjalne wspracie dla systemów 64-bitowych (amd64),
* nowy format pakietów, w którym zastosowano kompresję LZMA.

Przy instalacji mamy do wyboru dwa środowiska graficzne: Xfce w wersji 4.6.1 oraz KDE w wersji 4.2.4. Ponadto Slakckware 13.0 zaopatrzony jest w jądro 2.6.29.6, dzięki czemu posiada wsparcie dla systemu plików ext4, serwer Apache 2.2.13 wraz z PHP 5.2.10 oraz najnowsze wersje zarówno aplikacji użytkowych, jak i tych stosowanych przez programistów.

Listę adresów, spod których można pobrać Slackware’a oraz więcej szczegółów na temat nowości w tej wersji dostępne są na stronie informacji o wydaniu.

Źródło: linux.pl