Obsługa vhostów apache w slackware.

Edycja pliku /etc/httpd/httpd.conf

Odnależć i usunąć znak komentarza z wpisu

#Include /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf

następnie należy przejść do katalogu /etc/httpd/extra/ i usunąć zawartość pliku httpd-vhosts.conf

cd /etc/httpd/extra/
echo „” > httpd-vhosts.conf

teraz do tego pliku wpisujemy następującą treść:

NameVirtualHost xx.xx.xxx.xx:80

<VirtualHost xx.xx.xxx.xx:80>
    ServerAdmin admin@twojadomena.pl
    ServerName twojadomena.pl
    DocumentRoot /home/user/public_html/
    HostnameLookups Off
    UseCanonicalName Off
    ServerSignature On
    <Directory „/home/user/public_html„>
        Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

* za xx.xx.xxx.xx należy podstawić IP swojego serwera.
* za /home/user/public_html/ należy podstawić ścieżkę do katalogu na który ma być kierowana domena.

Zapisujemy plik i zamykamy, teraz pozostaje tylko wydanie polecenia apachectl -S
i restart apache apachectl -k restart.

Autor: Krzysztof Wnuk

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz