Bootsplash w dystrybucji Slackware.

Potrzebne materiały:

– źródła kernela (najlepiej najnowsze z kernel.org)
– patch na kernela bootsplash
– paczka bootsplash dla slackware
– them bootsplasha

Na początek ściągamy źródła kernela do katalogu /usr/src (wszystko wykonujemy z roota)

cd /usr/src
wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.30.5.tar.bz2

teraz razpakowujemy kernela, linkujemy i patchujemy:

tar -xjvf linux-2.6.30.5.tar.bz2
rm linux
ln -s /usr/src/linux-2.6.30.5 /usr/src/linux
cd linux
wget http://klodzko.linux.pl/bootsplash-3.1.8-2.6.diff
patch -p1 < bootsplash-3.1.8-2.6.diff

następnie wydajemy kolejne polecenia

zcat /proc/config.gz > /usr/src/linux/.config

teraz trzeba włączyć bootsplasha w kernelu, w tym celu wydajemy polecenie
make menuconfig, wyszukujemy i włączmy opcje:

Device Drivers –>
Block devices –>
<*> RAM block device support

Device Drivers –>
Graphics support –>
Bootsplash configuration —>
[*] Bootup splash screen

Device Drivers –>
Graphics support —>
{*} Support for frame buffer devices —>
[*] VESA VGA graphics support

Device Drivers –>
Graphics support –>
Console display driver support –>
{*} Framebuffer Console support

zapisujemy i wychodzimy z konfiguratora.

Kolejnym krokiem jest przekompilowanie kernela w tym celu wydajemy
następujące polecenia:

make
make modules_install
make bzImage
make install

i tworzymy nowe nagłówki kernela

make headers_check
make headers_install INSTALL_HDR_PATH=/usr/include

Gdy już mamy skompilowanego kernela czas wźiąć się za bootsplasha.
Pobieramy paczkę z linuxpackages.net i instalujemy.

wget http://linuxpackages.telecoms.bg/Slackware-12.0/Console/Bootsplash/bootsplash-12.0-i486-1kta.tgz
installpkg bootsplash-12.0-i486-1kta.tgz

Kolejnym krokiem jest pobranie thema bootsplasha (np. z kde-look.org)

cd /etc/bootspalsh/themes/
wget http://kde-look.org/CONTENT/content-files/96209-dilus.tar.gz
tar -xzvf 96209-dilus.tar.gz

teraz tworzymy plik initrd poleceniem:

splash -s -f /etc/bootsplash/themes/dilus/config/bootsplash-1024×768.cfg >> /boot/dilus.initrd

dodajemy do pliku /etc/lilo.conf wpis initrd=/boot/dilus.initrd
poniżej przykład:

image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda1
initrd=/boot/dilus.initrd
label = Slackware
read-only

teraz tylko przeładowanie lilo poleceniem lilo -v, restart systemu i gotowe.

patch bootsplash na kernela z gałęzi 2.6.31.* ( bootsplash-2.6.31.diff ) dostępny tutaj

Autor: Krzysztof Wnuk

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz