Poprawnie działający TouchPad w dystrybucji Slackware

Problem:

Po zainstalowaniu sterownika synapics, kernel slackware nadal widzi touchpada jako mysz PS/2 i nie można korzystać ze wszystkich opcji (scroll itp.)

Rozwiązanie:

Jeżeli w dmesg widać touchpada jako PS/2 Synaptics Touchpad zamiast SynPS/2 Synaptics TouchPad trzeba dodać do pliku /etc/rc.d/rc.local następujący wpis i przeładować rc.local

if [[ 'lsmod | cut -f 1 -d ” ” | grep psmouse’ ]] ; then
/sbin/rmmod psmouse
/sbin/insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
fi

następnie trzeba wyedytować plik /etc/X11/xorg.conf dodając wpisy:

w sekcji „ServerLayout”

InputDevice „Synaptics Touchpad”

następnie dodać kolejną sekcję „InputDevice”

Section „InputDevice”
Identifier „Synaptics Touchpad”
Driver „synaptics”
Option „SendCoreEvents” „true”
Option „Device” „/dev/psaux”
Option „Protocol” „auto-dev”
Option „HorizEdgeScroll” „0”
EndSection

w tej sekcji dodajemy jakie funkcję ma spełniać touchpad (powyższa dodaje działający scroll)

po tych operacjach tylko pozostaje restart xorga (Ctrl+Alt+Backspace) i możemy się cieszyć
poprawnie działającym touchpadem.

Autor: Krzysztof Wnuk